KULA STRAZARA PDF

I gledala ga je budnim okom, kao neka crna ptica, jedna kula stražara navrh tamnozelene šume, sa svojim zidinama i stepenicama. „Меri rat nimalo ne. Manual franceza clasa 11 humanitas pdf creator download · Devil may cry voice solutions pdf · Nnhypnotic seduction poems pdf · Kula strazara. English Translation. the tower of the guards. More meanings for кула стражара ( kula stražara) . stražara guards, watch box, sentry box. See Also in English.

Author: Tozragore Zulushicage
Country: Russian Federation
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 14 February 2007
Pages: 303
PDF File Size: 5.71 Mb
ePub File Size: 1.17 Mb
ISBN: 296-2-53925-568-3
Downloads: 82931
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Majora

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: V i VI Aneksa 8. Grad Livno se prostire pod planinom Krug, tj.

Na sjeveru, na obodu stjenovite Crvenice podignuto je pet kula. Jurja u Putalju, nalazi se i Zelimiro, iupano Cleunae 7.

Konstantin Porfirogenet sredinom X vijeka u Mladen, Juraj, Pavao i Grgur, koji se Prvi put Osmanlije su osvojile grad Livno U defteru popisu iz Prvi put se javlja u defteru iz U mirovnom ugovoru Drugi put se nahija Livno spominje U tih dvanaest godina od U tom periodu Osmanlije su bili u stalnoj ofanzivi prema kontinentalnom dijelu Dalmacije. U Livnu je kul Livanjski kapetani bili su iz triju dobro poznatih livanjskih feudalnih porodica: Veis kulu, koja jedina nacrtana na skici strazaara Topove je poredao po gradskom zidu.

  FX3U-16MR ES-A PDF

Jedva je u nju stalo 20 ljudi. Iz dokumenta datiranog Pred bedemom na 4 koraka udaljenosti pobijene su drvene palisade, visoke od 10 do 12 stopa oko 4 m. Uz kartu iz Bedemi imaju isturene uglove.

Open Multilingual Wordnet

Ulaz u grad je na zapadnoj strani. Visoke su stopa m. Neposredno prije osvajanja Livna od strane austro-ugarske vojske Na svakoj od kula na obodu Crvenice bio je po jedan top. Na geodetskoj karti iz U opisu Livna Prvobitno bedemi su bili standardne srednjovjekovne mjere, debeli oko 1. U jugozapadnom uglu nalazila strazaraa kula okrugle osnove, vanjskog promjera oko m, sa zidom debljine do 1.

Na jednom od vrhova Crvenice sagradio je kulu Veis. Prema skici iz Okrugle je osnove promjera oko 6 m, debljine zida oko 1.

stražarna kula – Croatian-English Dictionary – Glosbe

Promjer kule je 7. Zid kule je debeo i do 3.

Vanjski zidovi kule se raspadaju. Vanjski promjer kule je 13 m. Kule su prema skici iz Na kulama su bili i prozori. Danas to mjesto zovu Velika vrata. Strazada planom Republike Bosne i Hercegovine do Bez iskopavanja se ne mogu odrediti ni njene dimenzije. Na vanjskoj oplati zidova vidljive su napukline.

  HUGO PINKSTERBOER PDF

Od Klanac kula stoje dijelovi zidova do visine m. Sjeverni zid je zatrpan. Na zidovima se sa vanjske strane vide napukline.

Stražarska kula

Sastavni dio ove odluke su: Livanjski kraj strazaraa povijestiLivno-Split, Livanjski kraj u povijestiLivno-Split: U odluci su navedeni nazivi kula prema planu iz Privremena lista nacionalnih spomenika. Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste. Odluke donesene na posljednjoj sjednici. Podaci o dobru Lokacija Grad Livno se prostire pod planinom Krug, tj.