KOC629Q NEDERLANDS PDF

daewoo koc q magnetron pagina 1 van 18 nederlands ook voor Posez une question au sujet de daewoo kocq avez vous une question au sujet de. Buy Microwave spares and parts with confidence at BuySpares – Approved Dealer, Price Match Guarantee and Next Day UK Delivery available!. Suzuki Df Df Service Manual Handleiding Daewoo KOCQ (pagina 14 van 20) (Nederlands). 20l touch control microwave with grill daewoo.

Author: Guk Mashicage
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 9 October 2004
Pages: 71
PDF File Size: 10.66 Mb
ePub File Size: 12.8 Mb
ISBN: 575-1-75696-369-8
Downloads: 45648
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Togami

Main page Brands Categories Search.

On this page you can get: All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below. After downloading the file, save it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. Pdf file can be able to view any time also in “offline state” without internet connection. We hope, that this document of instructions for use will help you. PDF Nededlands to preview. If this file was helpful. Als u de oven aanzet terwijl de deur open is, kunt u worden blootgesteld aan schadelijke microgolven.

Probeer de veiligheidsgrendel van de deur niet buiten werking te stellen of er op een andere wijze aan te knutselen. Zorg ervoor dat er geen voedselresten of resten van schoonmaakmiddelen op de afdichtranden van jederlands deur en de oven achter blijven. Gebruik de oven kpc629q als deze beschadigd is. Controleer vooral of de ovendeur goed sluit en de volgende onderdelen niet beschadigd zijn: De oven dient uitsluitend te worden onderhouden of gerepareerd door een bevoegde monteur.

DAEWOO KOCQ Microwave oven download manual for free now – |

Als onbevoegden veiligheidsvoorzieningen verwijderen die bescherming bieden tegen microgolfstraling, kan dat gevaar opleveren. Verwarm geen vloeistoffen in gesloten bekers of flessen: Laat kinderen nooit alleen de magnetron bedienen, tenzij ze geheel vertrouwd zijn met de bediening van het apparaat en doordrongen van ,oc629q risico’s van verkeerd gebruik. Kinderen mogen het apparaat in de combinatiestand alleen gebruiken als een volwassene toezicht houdt. Het kan erg heet worden.

Pak de magnetron uit. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer de oven op schade zoals deuken, een kapotte deur of scharnieren, of barsten in de deur. Verwijder de folie aan de binnenkant van de deur niet. Neem direct contact op met uw leverancier als de oven is beschadigd. Installeer de oven niet wanneer deze is beschadigd. Een goede plaats zoeken voor okc629q magnetron. Plaats de oven op een vlakke en stabiele ondergrond. De magnetronoven mag niet in een kast worden geplaatst tenzij tests hebben uitgewezen dat hij voor inbouw geschikt is.

De buitenkant van de oven is bedekt met plasticfolie. Verwijder deze voordat u de oven in gebruik neemt. Zorg voor voldoende ruimte achter, naast en boven de oven. Laat alle ventilatieopeningen vrij.

Als ventilatieopeningen tijdens het gebruik zijn afgedekt, kan de oven oververhit raken, wat schade aan de oven kan veroorzaken. Plaats de oven niet te dicht bij radio of tv. Als de oven in de buurt van een tv of radio wordt geplaatst, kan dat storing tot gevolg hebben. Plaats de oven niet te dicht nederlanxs een verwarmingsapparaat of een waterkraan. Zorg dat de oven niet in aanraking komt met hete lucht, stoom of vocht. Hierdoor kan de isolatie beschadigd worden en kunnen storingen optreden.

  LJUDI SA CARTER PRSTA PDF

De hoogte van de vrije ruimte boven de oven moet minimaal mm bedragen. Voordat u de oven in gebruik neemt bij ovens met een grillelement Om uw oven tijdens transport en opslag te beschermen, is het grill-element voorzien van een beschermende laag.

Verwarm het grillelement ten minste 5 minuten om deze laag te verwijderen. Het verwijderen van deze laag veroorzaakt een nare geur. Verwijder de beschermlaag op de volgende wijze: Plaats een ovenbestendige, voor de magnetron geschikte schaal met nedeerlands minstens cc water in de oven.

Druk op de Temp-toets. Stel de tijd in op 5 minuten. Druk op de toets Start. Na het verstrijken van de 5 minuten klinkt een signaal. De beschermende laag is nu verwijderd en de oven is klaar voor gebruik. Open de deur van de oven en haal de kom met water eruit gebruik hiervoor ovenhandschoenen.

Microwave Spares

De oven geeft een piepsignaal. De toetsen werken nu niet meer. Sluit de oven aan op een stroomvoorziening van ongeveer 12 7 A, V, 50Hz. Een hogere netspanning kan leiden tot brand of een nederlnads ongeluk waardoor de oven wordt beschadigd. Een lagere netspanning heeft tot gevolg dat er langzamer wordt gekookt.

Daewoo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik bij een voltage of stroomsterkte die afwijkt van de aangegeven waarden. Gegoten stekkers Als het nodig is om een gegoten stekker van het netsnoer te verwijderen, moet de stekker worden afgesneden en op verantwoorde wijze worden vervangen. De gegoten stekker kan niet gebruikt worden voor een ander apparaat.

Gooi het snoer daarom meteen weg als het verwijderd moet worden om te voorkomen dat anderen, en zeker kinderen het los in het stopcontact steken. Dat is zeer gevaarlijk. Laat het netsnoer alleen vervangen door een zelfde exemplaar.

Alleen een bevoegd monteur mag het netsnoer vervangen. Waarschuwing-Om het risico van brand, brandwonden, elektrische schokken, persoonlijke letstel of blootstelling aan schadelijke microgolfstraling te beperken, dient u de volgende veiligheidsregels in acht te nemen: Lees voor het in gebruik nemen koc6229q het apparaat alle veiligheids- en bedieningsinstructies aandachtig door.

Sluit dit apparaat aan op een geaard stopcontact. Plaats en installeer dit apparaat uitsluitend in overeenstemming met de installatie-instructies in de handleiding. Sommige producten, zoals eieren en afgesloten schalen of potten, kunnen ontploffen en mogen daarom niet in deze oven worden verhit. Gebruik dit apparaat alleen voor de in de handleiding beschreven doeleinden. Zoals voor alle elektrische apparaten geldt, dienen kinderen zorgvuldig te worden begeleid bij het gebruik van dit apparaat.

  KATESISMO NG SIMBAHANG KATOLIKO PDF

Gebruik het apparaat niet als kabels of stekkers beschadigd zijn, het apparaat niet naar behoren functioneert, of als het beschadigd of gevallen is. Dit apparaat mag alleen door een bevoegd monteur gerepareerd worden.

Neem contact op met een erkend reparateur voor controle, reparatie of aanpassing van het apparaat. Zorg dat openingen van het nederpands niet worden bedekt of geblokkeerd. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Zorg dat snoer en stekker niet in contact komen met water. Zorg dat het snoer niet in contact komt met warme oppervlakken.

Producte fitxa t├Ęcnica Daewoo KOCQ 20 L W Negre, Plata Microones (KOCQ)

Zorg dat het snoer niet over de rand van werkblad of aanrecht hangt. Gebruik bij het reinigen van delen van de deur en de oven dicht bij de sluiting alleen zachte en niet nfderlands schoonmaakproducten en een spons of zachte doek. Voorkom het risico van brand in de ovenruimte: Houd het apparaat nauwlettend in het oog als zich in de oven papier, plastic of ander brandbaar nedderlands bevindt dat bij het koken nodig is.

Zet onmiddellijk de oven uit: Do not use this appliance to heat corrosive chemicals for example, sulfides and chlorides. Vapours from such corrosive chemicals may erode the contacts and springs of the safety interlock switches and render them inoperable. The contents of feeding bottles and baby jars must be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption to avoid burns. The appliance must be positioned so that nederlsnds plug is accessible.

Algemeen gebruik Hier volgt een aantal instructies om kooc629q situaties te voorkomen en optimaal gebruik van de oven te garanderen: Gebruik de oven alleen voor de bereiding van voedsel en niet om kleding, papier of andere, niet voor consumptie bedoelde, artikelen mee te drogen of te steriliseren. Ze kunnen vlam vatten. Gebruik de oven nedetlands als deze leeg is. De nedsrlands kan beschadigd raken. Gebruik de ovenruimte niet als opslagplaats voor papier, kookboeken, keukengerei enz.

Gebruik de oven niet zonder het draaiplateau. Controleer of het plateau juist op de draaisteun is geplaatst. Wees voorzichtig met het verwijderen van de draaischijf na het bereiden van vlees. Er kan zich vloeibaar vet opgehoopt hebben. In tegenstelling tot gewone magnetrons kunnen de buitenkant en deur van deze oven wel heet worden. Gebruik altijd pannenlappen of ovenhandschoenen wanneer u voedsel of accessoires in de koc629 zet of eruit haalt.

Wees altijd voorzichtig wanneer u direct na grillen of combinatiekoken andere delen dan het bedieningspaneel aanraakt. Gebruik geen plastic of piepschuim voorwerpen in de oven direct na combinatiekoken. Gebruik bij het koken geen kringlooppapier.