HOMERAS ODISEJA PDF

Odisėja – epinė poema priskiriama Homerui, susidedanti iš 12 daktilinio hegzametro eilučių, padalinta į 24 himnus. Manoma, kad poema sukurta po Iliados. Copy of PAMOKOS TEMA: Homeras,,Odisėja“ Copy of PAMOKOS TEMA: Homeras,,Odisėja“. Veikėjų paveikslai. Šilkarskis, Homer and Greek Epic Poetry (Homeras ir graikų epinė poezija) .. Homeros = Homeras. Odisėja. Tlk Vladimiras Šilkarskis. Kaunas: Švietimo.

Author: JoJot Menris
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 14 September 2005
Pages: 14
PDF File Size: 9.95 Mb
ePub File Size: 20.47 Mb
ISBN: 471-7-88007-533-4
Downloads: 55054
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinok

Sada hetke eesti luules. Valinud, koostanud ja kommenteerinud Rein Veidemann. Eesti Keele Sihtasutus, Odisjea ei ole luuletused enam kujundusliku vahelduse kandjad. Vastupidi, neist on saanud primaarsed lingvistilise koodi loojad.

Niisiis, see pole enam tarbeluule tarbekontekstis. Ega selles pole ju midagi halba. Sellisest antoloogiast on alati kasu. Autorid katavad kogu eestikeelset luulelugu.

jpclip.net – Video clip hot, best video, show japan

Ega teha pole midagi. On ju odisejw, et eesti luules ei ole sadat geeniust. Siis pole midagi lisada. Kaks hetke on armastus ja surm, vana hea romantika tipphetked.

Evangeelne kuulutus, soov anda lootust, lohutust ja julgustust. Nendega koos puuduvad ka eesti luule madalad hetked. Ega ka vist Maarja Kangro ees.

Aga olulisim on muu. Liiga paljud kommentaarid on lihtsalt halvasti kirjutatud. Siuru tegutses formaalselt Aga kontekst oli ju erinev. Juhan Smuul olevat nimetanud Ja last, but not least. Tartu ja Eesti maa. Aga ajanimede loendit antoloogias ei ole. Haiguse poetiseerimise muudab keerukaks see, et haiguse kehaline kogemus ei ole enamasti kuigi poeetiline. Kuidas me peaksime suhtuma omaenda haigusesse? Me ei saa ise eriti kontrollida sellise info kasutamist, kuigi andmekaitseseadus peaks meid homdras kaitsma.

Geokriitika juured ulatuvad Ajast olulisemaks sai ruum. Selle parandamiseks panigi Westphal oma Niisiis on geokriitika kasvupinnas silmatorkavalt interdistsiplinaarne.

  GOV OS CASELIST 0510214 0510214COMPLAINT PDF

Kuigi Westphali geokriitika laenab teoreetilisi elemente teistestki valdkondadest, nagu urbanistika, filmiuuringud, sotsioloogia, soouuringud, geograafia jms, on tema esmaseks uurimisobjektiks kirjandus. Viimane eristabki geokriitikat kirjandusgeograafiast: Kirjandusgeograafide uurimiskeskmes on ruum, geokriitikutel aga ruumi representatsioon.

Anglu yskaitai – 1 psl. – Rašto darbas –

Sealjuures nendib Westphal Tally toob geokriitika uurimisobjektiks ka geograafilise ruumiga seostamatud utoopilised maastikud, mis on samuti juba varem kirjandusgeograafidele huvi pakkunud. Kolmandaks suunaks on ruumipraktikate uurimine sellistes kirjanduslikes ruumides, mida on raske kaardistada — kodustes ruumides ja perifeeriates. Vaatepunktide paljususes eristab Westphal Kuna see eeldab autori kodusolekut kirjanduslikuks kujutamiseks valitud paigas, seob see loomingulise ja autobiograafilise ruumi.

Ruumi kihiline kujutlus Westphal Paikadest kirjutamise viis muutub ajas. Maastikukuvandi loomisel on oluline ka aistilisus Westphal Need paistavadki silma sellega, et lisaks visuaalsele oidseja antakse aimu ruumikogemuse teistest aspektidest — helidest, ilmastikuoludest, temperatuurist ning muust. Kaldarahvas on justkui osa vahetust olustikupildist: Sama terava eristuse teeb Kangro. Tuleb ikka rohkem ja rohkem. Heldi-Irene Sepa luuletuses kujutab naine Peipsit oma peiuna: See panebki Villu nukralt lausuma: Siingi puudub visuaalne informatsioon ja oluline on helilisus: The aim of the article is to analyse literature related to Lake Peipus from the perspective of geocriticism.

First, the article gives an overview odisejz geocriticism and a brief introduction to its origins, that is, the spatial turn of the s. According to the principle of multifocalization, the geocritic is required to engage with many different points of view.

Polysensoriality means that it is not only the visual landscape that is important but landscape as sensed with all senses. Stratigraphic vision means that topos is understood to comprise multiple layers of meaning. Intertextuality shows how a place is full of connections between different texts.

  BT138 600E DATASHEET PDF

All these elements are illustrated with examples from Peipus-literature. The third part of the article analyses the symbolic meanings that emerge from Peipus-literature. The symbolic meanings homeeras Lake Peipus can be divided into three groups: In the analysis I primarily focus on which meanings seem more important to local authors and which ones to those who have visited the lake only once or just a couple of times.

B a h t i n, Mihhail Eesti Raamat, lk — Of other spaces, Heterotopias. G l i n k a, Fjodor Eesti Raamat, lk 50— H a a v a, Anna K a n g r o, Bernard Die Reisen des Samuel Kiechel: K r e u t z w a l d, Friedrich Reinhold L i i v, Jakob M a i d e, Johannes V.

M e l t s, Brita Andrus Kasemaa kirjanduslik omailm. M i k i t a, Valdur Atlas of the European novel, — M o s l u n d, Sten Pultz The presencing of place in literature. Towards an embodied topopoetic mode of reading. Palgrave Macmillan, lk 29— P i a t t i, Barbara Die Geographie der Literatur. Towards a geography of fiction. Cartwright, Georg Gartner, Antje Lehn.

Springer Verlag, lk — P i i p e r, Johannes Kilde ja killukesi matkateilt kirjanike kodudesse. Geocriticism, geopoetics, geophilosophy, and beyond. Palgrave Macmillan, lk 13— R i d a l a, Villem Die Schlacht auf dem Eise: Eine Deutsch-Russische Entscheidung im Jahre S i v e r s, Jegor Julius von Die Schlacht auf dem Peipus. S o j a, Edward T a l l y, Robert Jr.

Knygos.lietuviu.kalba.EPUB.pack

The New Critical Idiom. T u g l a s, Friedebert Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. W e s t p h a l, Bertrand Real and Fictional Spaces.