ESSENTIAL IN PEDIATRIE CIOFU PDF

Other titles, Revista de pediatrie, obstetrică și ginecologie. . mother’s anamnestic data, and very often the clinician’s intuition were very important, before the. Tratat de Pediatrie (Ciofu) Boli Cardiovascular Si Hematologie s e ma nife s tă ma i fre c ve nt * Pneumocystis carinii este cel mai important (cel puţin ca. GUNA important HGH – Download as PDF File .pdf), Text File . txt) or view presentation Esentialul in Pediatrie – Carmen Ciofu, Eugen Ciofu.

Author: Kazigore Nalmaran
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 5 February 2009
Pages: 191
PDF File Size: 19.73 Mb
ePub File Size: 20.94 Mb
ISBN: 340-4-48005-859-3
Downloads: 98795
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrara

Published on Jan View 1.

ciofj Necesarul de calorii aportul enelgetic ‘ttuNecesarul de electrolil i gi oligoelemente Alimentalia cu biberonulAlimentalia cu lingurilaAlimentalia cu sonda nazogashici Cauze de malnutrigieAprecierea cantitativ6 a stfii de nutrilie a unui copil Hemoragia meningocerebrala la prematuriHemoragia meningocerebrald la nou-nlscutul la termen Ketinopatia prin prematuritate ROp Hemosideroza pulmonari primitivd cu hipersensibilitate la laptele ij vacl sindromul Heiner Dezvoltarea prenatali a sistemului cardiovascular Dezvoltarea sistemului de conducere intracardiacGene de morfogenezb Ei factori de creEtere ai cordului embrionarCirculatia fede Circulatia postnatalEMalformalii congenitale d cord Canalul atrioventricular CAV defectul septal atrioventricular Persistenta canalului arterial PCA Anomalii ale tractului de ieEire din ventriculul steng Stenoza aortici valvularh SA Coarctatia de aortd CoA Sindromul de cord sting hipoplasttcAnomalii ale tractului de ieqire din ventriculul drept Stenoza pulrnonari valr,rrhd izolat[ SP Stenoza ramurilor arterei pulnonare.

B,D, Anomalii ale valvelor atrioventriculare Originea -anormalE clofu marilor vase gi a a.

ESSENTIAL IN PEDIATRIE CIOFU EPUB : Online PDF.

Anomala de intoarcere venoasd pulmonare Cardiologia intervengonata in rratamentul “”rf”. Aritmii cardiace postoperatodi ln boli’c;;;e;t”i;;;’: Stomatita qi gingivostomatita acuti herpetici gi alte stomatite veziculoase Stomatita aftoasi stomatita aft oidd Stomatite sesential din hemopatii maligne Diareea deFrminati a” rl, ‘: Diareea cbli iorj lor Pediatrei de deshldratare acutd SDA.

  CH-53E NATOPS PDF

Hepatita neonarale tOiopltica ri ” “: Perforalia sponrand a cailor b’ilnoriru t. ARUCiroza hpatici la cdpil Glomerulonefrite acute nesheptococrce Glomemlonefrite acute infec ioase nstxeptococice 6i50Nefrita de tunt Glomerulonefrite acute secundarc unor boli generaleGlomerulonefi: SIDOBoli tubulare renale selective.

ESSENTIAL IN PEDIATRIE CIOFU EPUB

Boli tubularc renale complexeSindromul Fanconi Insuficienta renald acutl IRA Valve ale uretrei posterioareTesticulul necoborat ln scrot testicul nepalpabil, scrot gol Litiaza renourinardTulburbri funclionale ale vezicii urinare la copil Enurezisul nocturn primar la copit Anernll prln crrnti de fler Anemia din intoxicatiile cu plurnb Tratamentul aplaziilor medularePancitopenii datorate inlocuirii miduvei osoase prm tesut nehematopoietic sauprin invazia mtrduvei osoaseSindroarne mlelodlspladce SMD.

Anen l diserltropoletlceDiseritrcpoieze congenitale.

Anemii hemolltlceHemoliza fiziologictr gi hemolizeleClasificarealizele patologiceanemiilor hemoliticeClasificarea etiopatogenici a anemiilor hemolitice Etapele diagnosticului etiologic al unei anemii hernoliticeAnemii hemolitice: Alte anemii hernolitice prin anornalii ale membmnei erieocitareAnemii hernolitice prin deficite enzinatice edtrocitarcDeficitul de G6PD eriaocitarfDeficitul de piruvat kinazi PK Alte deficite enzimatice eritrocitare ereditareAnernii- hemolitice prin anomalii congenitale ale hernoglobineiSindloame talasemice Persistenta ereditar[ a hemoglobinei F GIPFII Anomalii structurale ale hemoglobinei Anomalii cantitative ale leucocitelor Anomalii cantitative ale neutrofilelorNeutrofr l i i -: Anomalii cantitativ” ut” “orinoi,tJo, Anomalii cantitarive ale bazofilelor Anomalii cartitative ale limfocitelorAnomal i icant i tat ivealemonoci te lor.

Anomalii calitatiye ale leucocitelorDeficitul de adeziune al leucocirelor DAL Anomaliile motilitltii qi ale funcliei chemotactice a leucocitelor Essentail lelorSindromulhiper- IgE sindromulJob.

Esentialul in Pediatrie – Ciofu

Diateze hemoragice prin tulburarea coagulirii su”guine JlndroafiE hemoragice prin exces de consum de factori de coagulare Sindromul de coagulare intravasculard diseminatd CD Histiocitoza cu celute Essengial LCgl Neurofibrosarcornul sarcomul neurogen, schwainomul malign.

Sarcomul sinovialSarcomul alveolar de pd4i moiTumori osoaseOsteosarcomul Sarcomul EwingRetinoblastomulTumorile celulei germimtive tumori germinale maligne Si ckofu organelor ge-nitale Tumod hepatice maligne Hepaloblastomul gi carcinomul hepatocelularAhe tumori maligne Carcinomul nazofaringianAdenocarcinomul de colon gi de rect Pupura reumatoidb purpura Schdnlein-Henoch Malforma;ii disraficeFacomatoze slndroame neurocutanate .

  4081B DATASHEET PDF

MBL EpendimomulAskocitomul de emisferd cerebeloasiGliomul de trunchi cerebralt0t2tott0trto20to20B. Malformalii congenitale datorate rmor defecte de dezvoltare ln afara nrl-burffilor de inchidere ale tubului neural LO”O’r tr. CraniostenozeNeuofibromatozaSindromul Sturge-Weber angiomatoz encefalofaciald Particularitlli anatomopatologic ale tumorilor intracraniene la eopil Panicularit5trile tumorilor intracraniene la sugar gi copilul mic ani.

Gigantismul de cauzd endocriniGuga endemici ti caren a iodat[ la copil Particularitjilile diferitelor boli endocrine la copil Afecliuni neuroendocrine centraleTumorile regiunii hipotalamohipofi zare gi pineale Endocrinologia obezitilii la copil Ewsential nervosa, bulimia qi alte tulbureri ale comportanertului alimentarMerometroragii juvenile Bolile tiroideifHipotaoidismul mixedemul congeniral gi juvenil Cancerul tiroidianTulburdri endocrine ale metabolismului calciuluiHipercalcemiaHipocalcemiaBolile corticosuprarenalei Hiperplazia corticosuprarenald congenitaldHinutismulBolile medulosuprarenalei Feocrornocitomul qi neuroblastomul la copil De la genetica medicald la medicina geneticdAbordarea geneticd – o noud essentiao a relaliei medic-pacient Hiperfenilalaninemit ,;;;; i l ; I rrozrnemiirirozinemia neoratatr i;;;; t Tirozinemia tip I hepatorenald Tirozinernia tip II essenntial sindromul Ri.

Tratat de Pediatrie (Ciofu) Boli Cardiovascular Si Hematologie

Intoleranta ereditari la fructozd GlicogenozeAnomalii ale gluconeogenezei asociate cu acidozd essenial Tulb’uriri de metabolism qi transport ate lipoproteinelor dislipoproteinemiigenetice Boli genetice ale metabolismului acizilor organici acidoze metabolice genetice,acidemii organice Boala urinelor cu miros de 5irnn r1e rrrrrAcidemia izovalericIAcidemia propionicdAcidemia metilmaloniceAcidemia glutarice tip I Deficitul multiplu combinat de carboxilazeAnomaliile in beta-oxidarea mitocondriald a acizilor gra5i acidemia dicarboxi-l icd.

Acidemia glutarice tip II GlicoproteinozeGlicogenoza tip tra boala pompe Mucolipidoza tip II I-cell-disease Mucolipidoza tip Itr pseudo-Hurler Boli genetice “te m”tanorismuiui ri. Bol igenet icealemetabol ismulu” i.

Manifestiri oculare in boli pediatrice dobandite Relinopatia prin prematuritateInfecli i oculare transmise ciofh