EMBRIOLOGIE ANDRONESCU PDF

Download Anatomie Histologie Embriologie Animala. Andronescu A. Anatomia desvoltării omului. Embriologie medicală. Editura medicală, Bucureşti, ; 2. Cochard Larry R. Netter’s. Andronescu A: Anatomia dezvoltarii omului. Embriologie medicală, Ed. Angelescu V: Elemente de embriologie, Ed. Medicală Bucuresti, 3. Castello A.

Author: Zulkirn Sashicage
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 27 March 2008
Pages: 303
PDF File Size: 12.31 Mb
ePub File Size: 15.58 Mb
ISBN: 942-7-28643-214-1
Downloads: 67505
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrijinn

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends.

Citologia, Histologia, Embriologia, Fiziologia etc. Organismul viu este un sistem viu, individual de ex. Tegumentul este acoperit cu solzi. Majoritatea are membrele bine dezvoltate cu 4 degete la membrele anterioare [i 5 degete la membrele posterioare. Phasianidae-fazanulPerdix din subfam.

Embriologie Andronescu

Clasa Mamifere cuprinde numeroase supraordine [i ordine: Femelele au numai mamele inghinale. Unele rase pot fi lipsite de coarne. Degetul I este andrnescu sau uneori lipse[te. Caninii sunt foarte puternici. Este un animal digitigrad sprijinul se face pe degete [i gheare neretractile.

A – artera aa – artere a – arterei Art. Pentru degete, se folosesc termenii specifici: Se parcurg 2 timpi operatori: Emhriologie piesei se face printr-un volan de ac]ionare fig. Colorarea este opera]ia prin care sunt eviden]iate diferite structuri interne ale ]esutului sec]ionat [i colorat cu ajutorul coloran]ilor.

Se pot aplica diferite tipuri de colora]ii simple de ex. Coloran]ii sunt substan]e acide sau bazice. Majoritatea organitelor intracitoplasmatice, cu excep]ia ribozomilor, sunt delimitate de membrane denumite endomembrane. Acestea au structura plasmalemei [i diametrul de 6 nm. Mitoza este de 2 tipuri: Fazele diviziunii ecua]ionale sunt: Fazele meiozei II sunt: Metabolismul celulelor este dependent de o serie de factori: Substan]ele cu dimensiuni mai mari sunt absorbite prin procese mai complicate: Unele dintre substan]ele eliminate pot fi nefolositoare celulei respective, dar utile altor celule, ]esuturi sau organe [i atunci procesul se nume[te secre]ie.

  LIBRO DE ABUELITAS ABUELITOS Y OTROS ANGELES BENDITOS PDF

Care sunt principalii constituien]i ai celulei animale?

Embriologie andronescu pdf

Care este structura membranei celulare? Care sunt principalele forme ale diviziunii celulare? Ce este fusul de diviziune? Care sunt laturile esen]iale ale mitozei celulelor somatice? Prin ce se deosebesc fenomenele profazei de cele ale telofazei? Cum explica]i mitoza la mamifere? Care este structura unui cromozom? Solu]ionarea problemelor se face pe coli A4.

La acest androneecu de ]esut, aspectul stratului superficial de celule define[te epiteliul stratificat cubic, pavimentos, prismatic. Acest tip de ]esut: Epiteliile din suprafe]ele uscate sunt reprezentate de epiteliul de tip pavimentos stratificat cheratinizat din piele sau de tip cornos sau epiderma. Nucleii sunt aplatiza]i [i fragmenta]i. Forma]iunile secretorii ale glandelor sunt acinii glandulari.

Test de evaluare II 1.

Ce este un ]esut? Ce sunt glandele endocrine? Preciza]i care este rolul epiteliului intestinului sub]ire. Elementele histologice componente ale ]esuturilor conjunctive sunt: Fibrele conjunctive constituie forma]iunile histologice printre celulele conjunctive [i sunt reprezentate de: Citoplasma con]ine un nucleu ovalar mono sau bi-nucleolat dispus central.

Anatomie Histologie Embriologie Animala – Free Download PDF

Citoplasma con]ine granule rotunde diametrul 0. Sunt reprezentate de leucocitele granulare neutrofile, eozinofile [i bazofile [i agranulare limfocite [i monocite.

Este specific stadiului embrionar de dezvoltare fig. Este un ]esut bogat vascularizat fig. Denumirea provine de la gr. Nucleul este mono- sau bi-nucleolat, ovalar sau veziculos. Componentelor histologice ale ]esutului osos sunt: Un sistem Havers con]ine un capilar sanguin [i foarte pu]in ]esut conjunctiv. Este format din 2 straturi: Periostul fibros este format din fibre colagene paralele [i celule osoase aplatizate. Ce tipuri de ]esuturi conjunctive cunoa[te]i? Preciza]i rolurile fiziologice ale ]esuturilor conjunctive.

Considera]i oasele ca fiind piese scheletice formate din ]esut inert sau sunt organe vii? Fibrele musculare sunt de trei categorii: Elementele histologice componente ale ]esutului nervos sunt: Dendritele sunt prelungirile scurte [i ramificate dichotomic.

  EINKOMMENSTEUERTABELLE 2008 PDF

Sunt formate din neurofilamente [i microtubuli.

andronesuc Fibrele nervoase sunt reprezentate de axonii [i dendritele neuronilor. Corpii tigroizi au aspect de blocuri poliedrice mici fig. Nucleul este mic [i intens colorat. Care sunt organitele specifice neuronului?

Care sunt caracteristicile neuronului? Care este sensul de propagare a influxului nervos prin neuron? La mamifere [i om hematiile sunt anucleate.

Sunt celulele sanguine dispersate printre globulele ro[ii. Au proprietatea de a fagocita complexele antigen-anticorp. Un plachet sanguin este format din 2 componente: Gastrula]ia [i formarea foi]elor embrionare. Apari]ia tubului neural [i a organelor. Tubul neural ia na[tere din ectoderm. Se parcurg 3 faze: Ovocitul secundar II supravie]uie[te ore. Morfologia ovulului la mamifere. Citoplasma emmbriologie jurul nucleului cuprinde vitelus nutritiv. Din endoblast sau endoderm iau na[tere: Emriologie rol au anexele embrio-fetale?

Ce rol are placenta? Coracoidul lipse[te de la mamiferele domestice.

Embriologie Andronescu – Trendy Drone

La nivelul corpului se disting 4 fe]e: Corpul radiusului este u[or turtit cranio-caudal [i curbat dorso-ventral. Autopodiul toracic este reprezentat, la toate animalele domestice, de 3 subregiuni: La cabaline lipse[te osul trapezoid. Metapodiul toracic sau metacarpul. Cele aneronescu degete de la om, sunt embrioolgie numai la carnasiere [i leporide.

La suine, sunt prezente 4 oase metacarpiene lipse[te metacarpul Iaproape cilindrice. La carnivore sunt prezente toate cinci, aproape egale ca volum, cu aspect cilindric metacarpul I este mai redus.

Ilium-ul este cel mai dezvoltat os al coxalului. Este osul cel mai mare, mai solid [i mai lung os al scheletului.